Wykonujemy między innymi następujące prace geodezyjne:

• sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej (dwg, dxf) oraz analogowej (na papierze)
• pomiary realizacyjne
• tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu
• powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu
• pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowywanie ich wyników
• opracowywanie przestrzennych, numerycznych modeli ukształtowania powierzchni terenu
• sporządzanie mapy zasadniczej i map syt.-wys. w postaci numerycznej oraz analogowej
• kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji
• pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych
• pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków i budowli
• geodezyjne badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych
• projektowanie, zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej poziomej i wysokościowej


 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone strony internetowe strony internetowe
 
strony internetowe