Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji

Lupa na dokumentachZajmujemy się kompleksową geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych – obejmującą realizację nowych budynków, budowli oraz sieci uzbrojenia terenu, w tym:

  • obiektów drogowych,
  • obiektów inżynierskich,
  • obiektów handlowych i biurowych,
  • obiektów sportowych i komercyjnych,
  • obiektów mieszkalnych,
  • obiektów liniowych – nadziemnych, podziemnych i naziemnych.

Oferowane przez nas usługi w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji obejmują założenie i pomiar osnowy realizacyjnej, wyznaczenie granic terenu budowy, wytyczenie głównych osi i charakterystycznych punktów obiektu, przeprowadzenie pomiarów kontrolnych, inwentaryzację powykonawczą, regularne wpisy do dziennika budowy oraz uczestnictwo w procesie odbioru nowego obiektu.

 

Dlaczego konieczne jest zapewnienie geodezyjnej obsługi inwestycji?

Głównym celem i jednocześnie obowiązkiem geodetów sprawujących obsługę nowych inwestycji jest zapewnienie obiektom przestrzennego usytuowania – zgodnego z założeniami projektu budowlanego, aktualnymi przepisami, a także z zachowaniem odpowiednich odległości względem sąsiednich obiektów i granic działki.

W efekcie przeprowadzonych prac możliwe jest naniesienie nowo powstałych obiektów na mapę zasadniczą oraz zaktualizowanie ewidencji gruntów i budynków.